11523

Gayrimenkul Hukuku

Eşya Hukuku dalı olan gayrimenkul hukuku, ülkemizdeki uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, mevzuat detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça kapsamlı  bir hukuk dalıdır.

AD&A Hukuk Bürosu,müvekkillerinin ileride meydana gelmesi muhtemel hukuki sorunlarının daha bu günden öngörülerek önlenmesi için yol gösterici bir rol üstlenmiştir.

Büromuz,ayrıca  yabancıların gayrimenkul edinmeleri hususunda hizmet vermektedir.
 
Dava Vekilliği Hizmetleri
1.    Tahliye Davaları
2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar
5.    İstihkak davaları
6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
7.    Kamulaştırma davaları
8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
9.    Kira bedelinin tespiti davaları
10.  Önalım (şüfa) davaları
11.  Tapu iptal ve tescil davaları
12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
14.  Ecrimisil davaları
 
Danışmanlık Hizmetleri
1.    Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2.    İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3.    Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
4.    Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
5.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
7.    Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
8.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri
9.     Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
10.   İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
11.   İpotek ve rehin tesisi işlemleri
12.   Tapu işlemleri
13.   İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
14.   Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15.   Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16.   Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
17.   Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
18.   Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
19.   Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
20.   Yönetim planı hazırlanması