11523

Misyonumuz

KALİTE POLİTİKAMIZ :
 • Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müvekkil memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Kalite sistemimizi, performansa dayalı olarak, çalışan tüm personelimizle birlikte gelişen teknoloji şartlarına uygun bir şekilde sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Kuruluşundan bugüne sunduğu, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlı, kendi alanında bilgili, hızlı ve çağdaş avukatlık hizmeti sonucunda oluşturduğu güvenin, geliştirilerek devam ettirilmesi ve bu tanınırlığının müvekkiller ve hak arayanlar gözünde “çağdaş, doğru ve güvenilir avukatlık bürosu” olarak değişmez biçimde yerleşmesini sağlamak.
 • Adaletin ve kamu yararının sağlanması, büromuzun amaçlarından olup, büromuz bu amaçla bilgi ve deneyimlerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına sunarken ırk, renk, etnik köken, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, ekonomik veya başka bir statüye dayanan bir ayrımcılık yapmaz.
 • Büromuz, herkesin, hukuksal sorununu mesleğin en yüksek standartlarına göre ele alacak yeterli ve gayretli bir avukatlık hizmetine layık olduğunu kabul ederek bu istek ve amaçla, her zaman, müvekkillere gerekli ilgi ve nezaketi göstermeyi, konusu ile ilgili her türlü soruya en kısa zamanda ve doğru yanıt vermeyi taahhüt eder.
 • Müvekkiller, sorunlarına ilişkin olarak hukuka uygun çıkarlarını göz önüne alıp ön planda tutan kararları - düşünceleri öğrenme hakkına sahiptirler. Davaların gidişatına anlamlı iştirak edebilmek için yeterli bilgi almak ve aşamalar hakkında bilgilendirilmek, dökümanların kopyalarını talep etmek ve almak kabul ve taahhüt edilmiş haklarındandır.
 • Büromuzda hukuksal hizmetlerin, yasal düzenlemeler ve müvekkil isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılması temel ilkelerdendir.
 • Uyuşmazlıkların çözümünde geniş vizyonlu analizlerin, sağduyu ve süratli çözümlerin yer alması gerektiğinin bilinci ile hareket eden büromuz avukatları hukuk alanında en sağlıklı yaklaşımın; sorunlar oluşmadan önce, ilişkinin temelinin muhtemel sorunları önleyecek düzenlemelere oturtulmasını sağlayan Koruyucu Hukuk ile başarılabileceği fikrine de ayrıca  inanmaktadır.
 • Büromuzda yasalar ve mesleki etik çerçevesinde gizlilik kesinlikle sağlanır.
 • AD&A HUKUK Bürosunun tüm mensupları, hakları korurken ve sağlarken, adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar, hukuka ve avukatlık mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.
 • Hukukun üstünlüğü ilkelerinin geliştirilmesi ve topluma yayılması için öncelikle hukuka ve hukuka uygun yasal düzenlemelere sonuna kadar bağlılık, genel ahlak kuralları ile meslek ilke ve kurallarına sadık olmak büromuzun temel Kalite Politikasıdır.