11523

Bankacılık ve Finans Hukuku

AD&A Hukuk Bürosu tarafından Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. 

AD&A Hukuk Bürosu halen HSBC BANK A.Ş ve FİNANSBANK A.Ş. gibi banka ve finans kuruluşlarının hak,alacak takipleri ve davalarını yürütmektedir.

Hizmetlerimiz:

1.    Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri
2.    İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi,gözetimi ve ifası
3.    İpotek ve teminatlı işlemlerden kaynaklanan davalar,icra takipleri
4.    Kredi sözleşmelerinden doğan dava ve icra takipleri
5.    Leasing ve Faktoring işlemlerinden doğan davalar
6.    İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi
7.    İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi
8.    Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi
9.    Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi          
10.  Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek
11.  Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü 
12.  Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi
13.  Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi
14.  Uluslararası ticaret finansmanı denetimi ve düzenlenmesi